กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา-120-180กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา