กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก-120-240กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก