กระดานไวท์บอร์ด ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ไวท์บอร์ดขอบไม้

กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา-120-180 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก-120-240
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
ไวท์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์-120-240 ไวท์บอร์ดจอบไม้สัก-120-180
กระดานไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์  กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้สัก

               รายละเอียด

ความหนาแผ่นกระดานไวท์บอร์ด 10-25 mm.ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวกระดานไวท์บอร์ด มีรางวางแปรงเป็นอลูมิเนียม มีกลองใส่ปากกา มีทั้งขอบไม้สัก และขอบอลูมิเนียม กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ติดเม็ดแม่เหล็ก ติดสติ๊กเกอร์ตวมแบบที่ต้องการ