บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่น้ำเงินขอบไม้สัก-120240

บอร์ดติดประกาศกํามะหยี่-สีนํ้าเงิน-ขอบไม้สัก