บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่น้ำเงินขอบไม้สัก-120240   บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่เขียวขอบไม้สัก-120240

บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดติดประกาศขอบไม้สัก
กํามะหยี่สีน้ำเงิน, เขียว,แดง
ขอบไม้สักแท้ลงสีธรรมชาติ แบบติดผนัง
สำหรับติดรูป ติดเอกสารประกาศ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ