บอร์ดนิทรรศการ เต็มแผ่นคาดกลาง

บอร์ดนิทรรศการ-เต็มแผ่นคาดกลาง