บอร์ดเสียบอักษร สองชั้น

บอร์ดเสียบอักษร-ขาตั้งเอน