ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน

ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน-120180 ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน-120240
กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน-80120 กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อนติดสติ๊กเกอร์-80120

                รายละเอียด

ความหนาแผ่นกระดานไวท์บอร์ด 25 mm. ใช้เหล็กกล่อง
มีรางวางแปรง วางใส่ปากกา ตัวบอร์ดขอบอลูมิเนียม
ด้านข้างเป็นเหล็ก ชนิด 1หน้า และ 2หน้า มีตัวล็อคข้าง แบบดึง
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ติดเม็ดแม่เหล็ก ติดสติ๊กเกอร์ตวมแบบที่ต้องการ