บอร์ดนิทรรศการ-blank บอร์ดนิทรรศการ-sticker

บอร์ดนิทรรศการ
บอร์ดนิทรรศการต่อเป็นรูป ตัว L U สลับฟันปลา
โดยใช้ข้อต่อพลาสติก กรอบเป็นอลูมิเนียม
พื้นเลือกได้ เป็นไวท์บอร์ดธรรมดา, ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก, พลาสติกอาคีลิค ฯลฯ