ไวท์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์-120-240กระดานไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์